info.molt@madhesh.gov.np ||

Image

श्रम तथा यातायात मन्त्री


उर्मिला देवी सिंह चौधरी
Image

प्रदेश सचिव


सुरेन्द्र पौडेल

info.molt@madhesh.gov.np

Image

प्रवक्ता


रंजित कुमार यादव

info.molt@madhesh.gov.np

Image

सूचना अधिकारी


सुनिल कुमार शाह

info.molt@madhesh.gov.np

मो.नं. 9854051968

परिचय


मधेश प्रदेशको  श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेश तहका श्रम तथा यातायात सेक्टरमा सुधार गर्दै आएको छ र यसले बिशेष गरी मधेश प्रदेशको यातायात सवारीहरूको जीवनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउँदै आएको हो। यस मन्त्रालयको प्रमुख कामको रूपमा निम्नलिखित कुरा पनि छ: यातायात नीति तथा कानून संचालन . मन्त्रालयले मधेश प्रदेशको यातायात सेक्टरमा नीति, कानून, र विधिमा सुधार गर्दछ। यसले सुरक्षित, नियमित, र प्रभावी यातायात सेवाहरूको प्रवर्द्धन गर्दछ। यातायात सवारीको दर्ता र नवीकरण यस मन्त्रालयले यातायात सवारीहरूको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया प्रदान गर्दछ, जसले गाडीमा नियमितता पर्दछ र अनावश्यक अवारण रोक्दछ।चालक अनुमति र नवीकरण मन्त्रालयले गाडी चालकहरूको अनुमति प्रदान गर्दछ र नवीकरण प्रक्रिया गर्दछ। यसकैले चालकहरूको प्रतिस्थानिकता र साहकारी पर्याप्तता गर्दछ। रुट अनुमति र निर्धारण मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति प्रदान गर्दछ र यसको निर्धारण गर्दछ। यसले यातायात सेवाहरूको सुचालनमा मद्दत पनि गर्दछ। मापदण्ड, गुणस्तर, र भाडा दर समायोजन मन्त्रालयले यातायात सेवाहरूको मापदण्ड, गुणस्तर, र भाडा दरको समायोजन र निर्धारण गर्दछ, जसले न्यायसँग यातायात सेवाको मूल्य र स्तरमा सुधार ल्याउँदछ। यातायात सुरक्षा र सवारी प्रदूषण नियन्त्रण  मन्त्रालयले प्रदेश तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी प्रदूषण नियन्त्रणको योजना तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दछ, जसले सवारी सुरक्षा र पर्यावरणीय प्रदूषण न्यायसँग अनुरूप बनाउँदछ। कर्यालय तथा कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा कार्य सम्पादन गर्दै ८ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेका छन । जसमा कर्मचारीहरूको संख्या १०९ जनाको छ। यस मन्त्रालयले यातायात र श्रम क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। यसरी, मधेश प्रदेशको यातायात र श्रम मन्त्रालयले यातायात सेवाको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ र मधेश प्रदेशको यातायात र श्रम सेक्टरमा परिवर्तन ल्याउँदै आएको छ।

थप पढ्नुहोस्

Image Gallery Viewall...
भिडियो ग्यालरी सबै हेर्नुहोस्...