info.molt@madhesh.gov.np ||

1 सुरेन्द्र पौडेल प्रदेश सचिव   9851141722
2 रंजित कुमार यादव बरिष्ठ उपसचिव महाशाखा प्रमुख (सबै) 9801670347
3 अमित कुमार दास मेकानिकल इन्जिनियर सवारी अनुगमन तथा स.चा.अ.प.व्य. महाशाखा 9816718499
4 सुनिल कुमार शाह शाखा अधिकृत प्रशासन तथा योजना महाशाखा 9841055640
5 नविन कुमार शर्मा शाखा अधिकृत श्रम रोजगार तथा महाशाखा 9845442018
6 सरोज कुमार यादव सहायक शाखा अधिकृत प्रशासन तथा योजना महाशाखा 9844051123
7 बिजय कुमार मण्डल अधिकृत छैठौं (प्रशासन) जिन्सी सम्बन्धी काम 9826866771
8 आलोक कर्ण अधिकृत छैठौं श्रम रोजगार तथा महाशाखा/रेमी परियोजना 9854028714
9 राजाराम मण्डल सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी 9816845245
10 चिरंजीवी कुमार यादव क.अ. सूचना प्रविधि शाखा 9804838616
11 श्रवण कुमार मण्डल ह. स. चा. प्रशासन शाखा 9800898048
12 पंकज पाण्डेय ह. स. चा. प्रशासन शाखा 9817859090
13 प्रविण कुमार यादव ह.स.चा. प्रशासन शाखा 9801670346
14 सुदिप मैनाली ह.स.चा. प्रशासन शाखा 9808026440
15 राजन कुमार ठाकुर का.स. प्रशासन शाखा 9809639148
16 किरण देवी यादव का.स. प्रशासन शाखा 9825890823
17 किरण कुमारी यादव का.स. प्रशासन शाखा 9807330235
18 लालू यादव का.स. प्रशासन शाखा 9802936387
19 प्रमिला कुमार चौधरी का.स. प्रशासन शाखा 9829220180
20

मुकेश मेस्तर

स्वीपर प्रशासन शाखा 9817693222